Cimbora – Kíváncsi diákok lapja

Cimbora című irodalmi gyermek és ifjúsági folyóiratot (10-15 éves diákoknak ajánljuk, 2006 óta Kíváncsi diákok lapja alcímmel) a sepsiszentgyörgyi székhelyű Cimbora Alapítvány adja ki.

2000 óta jelenik meg rendszeresen, azt a felvállalt célt szolgálva, hogy igényes irodalmat, művelődésről, művészetről, történelemről, tudományról szóló írásokat juttassunk magyar ajkú gyermekekhez. „Ennek az újságnak minden sora egy szent célt szolgál: nemesen, emberségesen gondolkodó, művelt magyarokká nevelni titeket” –  vallotta Benedek Elek, a Cimbora megálmodója és főszerkesztője a múlt század elején, és ezt az elvet, a kulturált és értékorientált nevelés elvét tettük mi is magunkévá.

A lapban hangsúlyosan jelen van az irodalmi múlt és félmúlt, keressük a magyar- és világirodalom gyermekek, ifjúság számára ajánlható műveit, és fontosnak tartjuk a kortárs gyermek-  és ifjúsági irodalmi élet felpezsdítését, új alkotások megszületésének ösztönzését. Az irodalom mellett a művészet, környezetvédelem és -ismeret, a népi kultúra, a történelem, kultúrtörténet és a színvonalas ismeretterjesztés szerepelnek állandó rovataink témái között. Ezek jól bejáratott, időnként újakkal cserélődő rovatok (sorozatok), amelyek egyrészt a kultúra változatos tereinek jellegzetes alakjait, történeteit, mozzanatait hozzák közelképbe, másrészt a Cimbora funkcionális alapelvét („gondolkodtatva szórakoztatni, szórakoztatva gondolkodtatni”) tükrözik
Céljaink között elsősorban a tömegkultúrával szembeni alternatívák felmutatását tartjuk fontosnak, és a kulturális értékek gyerekekhez közelítő bemutatását, a gondolkodásra, aktív életre való ösztönzést. A lap bemutatkozási lehetőséget nyújt tehetséges fiatalok számára, és nyaranta megrendezett Cimbora Kaláka Táborban létrejön a közvetlen kapcsolat szerkesztők, szerzők és olvasók között.

Farkas Kinga