Szlovákiai Magyar Írók Társasága

Szmit-nagyobb-copy-300x225A Szlovákiai Magyar Írók Társasága a szlovákiai magyar írók, irodalomtudósok, művészettörténészek, műkritikusok, műfordítók, publicisták, a szlovákiai magyar írásbeliség képviselőinek független szervezete.

A Társaság alapvető feladata, hogy hozzájáruljon a kisebbségi magyar irodalom fejlődése kedvező feltételeinek megteremtéséhez. Érdekvédelmi szervezetként a szólás- és alkotói szabadság feltétlen híve, ilyen értelemben képviseli tagjai érdekeit és védelmezi azok jogait. A Társaság önálló jogalanyisággal rendelkezik, székhelye Pozsonyban van. A Társaság az egyenlőség elve alapján kész együttműködni egyéb írószervezetekkel. Nem zárja ki, hogy olyan országos írószervezet tagszervezeteként működjön, amely a létező gazdasági eszközök és létesítmények bázisán egyesíti az autonóm írószervezeteket. A Társaság idehaza és külföldön további kulturális intézményekkel együttműködve népszerűsíti tagjainak műveit, tevékenységét. Éves munkaterve alapján rendszeres irodalmi rendezvények szervezője országos viszonylatban: irodalmi estek, rendhagyó irodalomórák szervezője, irodalmi pályázatok kiírója, rendszeres publikációs tevékenységgel bír. Kiadja az OPUS c. irodalmi folyóiratot, Szlovákiai magyar szépirodalom antológiát, kritikai kötet. Működteti a szmit.sk weboldalt. Jelentős a TEXTÚRA c. tehetséggondozó programja. Tagjainak száma 123, s folyamatosan megújuló. A tavalyi évben a társaság fiatal tagjai megalapították a Fiatal Írók Köre szekciót, így a jövő írótársadalmának tehetséggondozása is meghozta eredményét: a fiatalok önálló jogalanyiság nélkül, de önszerveződéssel fejtik ki irodalomnépszerűsítő tevékenységüket. 2004-től megindult a társaságban egy professzionális „építkezés”, s valóban eredményes programokat realizálhatott, s értékes kiadványokat jelentett meg.

Elnök: Hodossy Gyula

Választmány tagjai:

Csanda Gábor

H. Nagy Péter

Juhász R. József

Mészáros András

Tóth László

Vida Gergely

Z. Németh István

Titkár: Nagy Erika