Vámbéry Polgári Társulás

vambericiviltarsulas-300x240A polgári társulás neve: Vámbéry Polgári Társulás, Občianské združenie Vámbéryho, Vámbéry Civic Association.

Székhelye: 929 01 Dunaszerdahely, Kukucin u. 459

A Vámbéry Polgári Társulás természetes személyek társulásaként működik, amely a következő célok megvalósítása érdekében alakult:

  1. Vámbéry Ármin világhírű utazó szellemi örökségének ápolása, bemutatása az utókor számára
  2. Klubtevékenység szervezése különféle témákban, például irodalmi klubok, vállalkozói klub, gazdakör, nőegylet stb.
  3. Művelődési tevékenység, különös tekintettel a kisebbségi kultúrára
  4. A polgári társadalom fejlesztése, Dél-Szlovákia lakossága polgári tudatának emelésére szolgáló projektumok megvalósítása

A társulás tagjaivá természetes és jogi személyek válhatnak, amennyiben azonosulnak a kitűzött célokkal. Az új tagok belépéséről a tagsági gyűlés dönt. A tagok
részt vehetnek a társaság munkájában, arról megfelelőképpen tájékozódhatnak,
szavazhatnak a társaság ügyeiről, illetve választhatnak és beválaszthatók a társaság szerveibe.
A tagok kötelesek részt vállalni a társaság tevékenységéből, betartani a társaság alapszabályát és kötelező érvényű határozatait.

A Társulás a következő szervekkel rendelkezik:

1. taggyűlés
2. igazgatótanács
3. felügyelőtanács

A Társulás képviselői:

1. elnök
2. alelnök
3. ügyvezető igazgató
4. a tanács által megbízott személyek, a meghatalmazásuk mértékében.