A Székelyföld kulturális folyóirat honlapjának tartalmi leírása

szekelylogo-300x88A Székelyföld kulturális folyóirat honlapja (www.hargitakiado.ro) nem csak a szűken vett lap internetes változata: – tartalmazza a szerkesztők és a szerzők adatbázisait, a lapot kiadó Hargita Kiadóhivatal kulturális tevékenységének, eseményeinek naprakész jegyzékét, illetve otthont ad a Moldvai Magyarság c. folyóiratnak is.

A honlap gerincét a mindenkori friss Székelyföld-lapszám és annak tartalma képezi. Természetesen visszaolvasható az archívum, megtekinthetők régebbi lapszámaink is.

Ugyancsak ismertetjük könyveinket, a kiadónk által megjelentetett munkákat, amelyek – a laphoz hasonlóan on-line, és hagyományos, postai úton is megrendelhetők a honlapról.

(http://www.hargitakiado.ro/old/konyvekl.php)

Adatbázisunkban külön-külön rákereshető minden szerzőnkre, annak nálunk megjelent munkáira és annak életrajzi adataira. (http://www.hargitakiado.ro/szerzoink.php)

„Események” címszó alatt külön rovat foglalkozik a szerkesztőség, és a köré szerveződött szellemi műhely történéseivel, eseményeivel.

(http://www.hargitakiado.ro/esemenyek.php)

Október óta lehetővé tettük a nyomtatott lap illusztrációs anyagának megtekintését is, külön kategorizálva a lapban szereplő képzőművészeket, és grafikai munkájukat.

A honlap frissítése részben havi rendszerességű (tekintettel a havonta megjelenő lap tartalmára), másrészt állandó, naprakész jellegű, ami intézményünk kulturális rendezvényeiről, könyvkiadásunkról, stb. szóló híradásokat jelenti.

Látogatottságunk jelenleg havi öt-hatezer közé tehető. Példaként álljon itt a havi forgalmat ilusztráló táblázat:

Ugyancsak említésre érdemes honlapunk nemzetközi látogatottsága – ebből egyértelműen kiderül – minden bizonnyal az internetes változat sajátos, könnyebben elérhető, megrendelhető jellegéből adódóan – hogy látogatóink túlnyomó többsége (átlag 48%) Magyarországról, illetve további (átlagosan) 23% a világ gyakorlatilag minden sarkának magyarnyelvű közösségeiből kattint honlapunkra.

A működtetéshez szükséges tárhelyet és szakmai segítséget, szerződés alapján egy helyi számítástechnikai cég szolgáltatja. A feltöltések, frissítések a szerkesztőség munkatársai által történnek.