Katedra Alapítvány

A Katedra Alapítvány olyan magánszemélyek által létrehozott nonprofit szervezet létre, akik felvállalják a szlovákiai magyar pedagógusok és az oktatásügy jelenlegi gondjait, s az alapítvány pénzeszközeivel kívánnak hozzájárulni e problémák megoldásához, illetve enyhítéséhez. 

Az alapítvány céljai:

1. A Katedra Társaság tevékenységének anyagi támogatása. A Katedra Társaság elsődleges célja a szlovákiai magyar iskolákban folyó oktatás színvonalának emelése. Ezt a tevékenységét kívánja támogatni az alapítvány.

2. A Katedra folyóirat kiadási költségeihez való hozzájárulás. A folyóirat kiadásánál keletkező költségek a lap kiadóját, a Lilium Aurum Kft.-t terhelik. Az alapítvány szándéka az, hogy lehetőségei szerint segítsen a kiadási költségek fedezésében.

3. A Katedra Napok megrendezése Az alapítvány legfontosabb rendezvényének a Katedra Napokat tekinti. A Katedra Napok olyan vitafórum, ahol a pedagógusok alkotó módon cserélhetnek nézetet oktatásügyünk szakmai problémáiról. Az alapítvány segíteni kíván abban, hogy e rendezvény magas színvonalon valósulhasson meg.

4. A Katedra Könyvek és a Katedra Füzetek kiadása. A Katedra Alapítvány célja az, hogy olyan könyveket jelentessen meg, melyeket a pedagógusok az oktatásban, illetve az önképzésben fel tudnak használni.

5. A Katedra Klubok működtetése. Az országszerte működő, pedagógiával és oktatással foglakozó Katedra Klubok  célja megvitatni az aktuális oktatáspolitikai helyzetet, a magyar iskolák mindennapi gondjait, tapasztalatot cserélni és nem utolsósorban hozzásegíteni
a kölcsönös bizalom építéséhez.

6. A Katedra Versenyek megrendezése. Az országos jellegű versenysorozatba a szlovákiai magyar alapiskolák tanulói kapcsolódhatnak be. A résztvevők (számuk évente mintegy 3000-6000 fő Szlovákia szinte minden magyar tannyelvű iskolájából ) immár több tantárgyban – irodalom, matematika,  történelem, alsó tagozat, természet- és környezetvédelem – mérhetik össze tudásukat a Katedra folyóiratban meghirdetett  és lezajlott levelezőversenyben. Az egyes tantárgyak felelős koordinátorainak  javaslatára kapnak meghívót az országos döntőbe a legjobb eredménnyel végzett diákok. A döntőn összesen mintegy 400 diák vesz részt.

7. A kulturális jelenlét különböző formáinak egyéb támogatása. Az alapítvány céljai közé tartozik, hogy támogassa a kulturális fejlődést, így többek között az etnográfia térnyerését, vagy a folklórmozgalmak megerősödését stb.

 

Az alapítvány munkatársai: 

A Kuratórium elnöke:
Németh Margit

A Kuratórium tagjai:
Németh Margit
Tóth Károly
Öllös László

Szakmai tanácsadó testület:
László Béla
Stredl Terézia

 

Az alapítvány igazgatója: Hodossy Gyula
Ellenőr: Ajpek Gabriella